Nieuws : archief : 2015

Handelingsprotocol Veilig Thuis

18 januari 2015

Het model Handelingsprotocol is primair een advies aan gemeenten over de richtlijnen die zij met betrekking tot de uitvoering van de taken kunnen meegeven aan het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) in hun regio.
 

Dit model geeft duidelijke kaders mee aan zowel professionals van het AMHK en daarbuiten, als aan de gezinnen en huishoudens die met het AMHK te maken krijgen.
Hoewel het AMHK in de uitvoeringspraktijk de naam Veilig Thuis meekrijgt, wordt in dit model de aanduiding gehanteerd die ook in de Wet Maatschappelijk Ondersteuning wordt gebruikt: AMHK.

Download het Handelingsprotocol in PDF formaat

© Copyright 2023, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.