Nieuws : archief : 2015

Nieuwe druk van het boek “Jeugdrecht Begrepen”

18 januari 2015

De zojuist uitgebrachte 4e druk van Jeugdrecht Begrepen maakt de lezer in toegankelijke taal en op een praktische manier vertrouwd met de hoofdlijnen van het jeugdrecht en wil praktische juridische ondersteuning bieden aan (aanstaande) beroepskrachten die met jeugdigen te maken hebben. 

Het boek is geschreven voor mbo- en hbo-studenten die het vak jeugdrecht in hun opleiding volgen én voor maatschappelijk werkers en anderen die in de praktijk met het jeugdrecht te maken hebben.

Jeugdrecht Begrepen, ISBN 9789089749949

© Copyright 2023, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.