Nieuws : archief : 2016

Aandachtsfunctionaris brengt kindermishandeling wèl in beeld

21 januari 2016

Tot onze verrassing komt staatssecretaris Van Rijn met een niet-werkende “oplossing” om kinderen die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van kindermishandeling beter in beeld te brengen en houden. Hoe het volgens ons dan wel moet? Door de aandachtsfunctionaris de juiste plek in de Wet Meldcode in te laten nemen.

Waarom registratievereiste niet werkt

Professionals die met de Meldcode moeten werken kunnen de verplichte registratie als drempelverhogend ervaren, waardoor ze juist minder de Meldcode zullen hanteren. Zowel voor de professionals als voor de ouders moet de Meldcode een tool zijn, die zich richt op vertrouwen, communicatie en handelen, zodat de kindermishandeling stopt. Verplichte registratie is schadelijk voor het vertrouwen in het hanteren van de Meldcode. Ook de Artsencoalitie denkt dat registratieplicht juist averechts werkt.

Waarom een aandachtsfunctionaris wel werkt

Professionals kampen met veel handelingsverlegenheid als het gaat om kindermishandeling. Een aandachtsfunctionaris is deskundig op het gebied van de Meldcode en kan de professional begeleiding bieden bij de stappen van de meldcode, deskundig advies geven en meebeslissen om in stap 5 wel of niet te melden. Doordat de aandachtsfunctionaris in staat is om de vermoedens om te zetten in concreet gedrag, is er beter contact met Veilig Thuis in stap 2 en 4. Daarnaast is het belangrijk dat de aandachtsfunctionaris een rol kan spelen om de informatie-uitwisseling in de keten te verbeteren.

Herhaalde oproep: geef de aandachtsfunctionaris de plek die hij verdient

Ons advies aan de staatssecretaris: zorg dat de aandachtsfunctionaris zijn kracht kan gebruiken bij het verminderen van kindermishandeling. Geef hem de juiste plek in de Wet Meldcode . Dan kunnen professionals hun werk goed doen, in het volle vertrouwen van de betrokkenen. En krijgen we de (vermoedelijke) slachtoffers wèl in beeld.

Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK)
Registerplein

© Copyright 2023, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.