Nieuws : archief : 2016

21 december 2016

Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

Professionals werkzaam in de hulpverlening, die hulp verlenen aan minderjarige slachtoffers van kindermishandeling, hebben soms moeite om medewerking van ouders te krijgen. Er kan dan geen hulp worden geboden omdat een van de ouders of allebei de ouders geen toestemming geven voor het starten van de hulp.

Lees meer

21 december 2016

Filmpje LVAK

In de week tegen kindermishandeling zijn er tijdens een promotiedag van de LVAK en Registerplein, opnames gemaakt voor het programma Medical Travel van RTL4. Op 12 november is dit uitgezonden. Als dank voor onze medewerking aan het programma mogen wij de film gebruiken om de LVAK onder de aandacht te brengen bij organisaties.

Lees meer

10 december 2016

Nieuwe film over kindermishandeling

Het Marietje Kessels Project gebruikt al ruim 10 jaar een film die speciaal bedoeld is voor kinderen van 10-12 jaar. De inhoud van de DVD is nog steeds actueel, alleen de vormgeving en uitstraling sloten niet meer aan bij de belevingswereld van 10-12 jarigen anno 2016. Daarom is er een nieuwe dvd gemaakt, dankzij bijdragen van vele organisaties.

Lees meer

21 november 2016

LECK Congres

Op 9 februari 2017: het LECK congres: Seksueel Misbruik bij Kinderen, Onze Zorg!

Lees meer

18 november 2016

Keurmerk Meldcode tegen kindermishandeling/huiselijk geweld

Bericht AD Rotterdams Dagblad 15-11-2016

Lees meer

14 november 2016

Uitreiking Keurmerk Meldcode

In de Week tegen Kindermishandeling (maandag 14 november 2016) heeft basisschool de Akkers als eerste school in Rotterdam het Keurmerk Meldcode uit de handen van wethouder Hugo de Jonge ontvangen.

Lees meer

5 oktober 2016

Aanscherping meldcode met nieuwe beroepsnormen voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld

Er komt een aanscherping van de meldcode voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze vormen van mishandeling zijn het meest voorkomende geweld in onze samenleving, en herhaling komt veel voor. 

Lees meer

14 september 2016

Pilot samenwerking RAV en JGZ

Per 1 september 2016 is in de regio Brabant Zuid-Oost een pilot gestart in samenwerking met de Regionale Ambulance Voorziening en Veilig Thuis.

Lees meer

14 september 2016

Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde vraagt aandacht voor bewustwording van PCF onder kinderartsen

Jaarlijks zijn mogelijk honderden kinderen in Nederland het slachtoffers van ouders die aan het syndroom van Münchhausen by proxy lijden. Bij deze ziekte maakt, meestal de moeder, haar kind opzettelijk ziek of praat zij het een ernstige aandoening aan.

Lees meer

14 september 2016

Huisarts-ambassadeurs aanpak kindermishandeling aan de slag

Huisartsen uit verschillende delen van het land willen een vraagbaak zijn voor collega’s die kindermishandeling vermoeden of signaleren.

Lees meer

14 september 2016

Eerstelijns Samenwerkingsafspraak kindermishandeling geactualiseerd

Lees meer

9 juli 2016

Wat de LVAK gaat doen met de aanbevelingen uit onderzoek

Uit het onderzoek zijn een groot aantal positieve punten naar voren gekomen, waar we als directie en bestuur natuurlijk trots op zijn. We zijn ook heel blij met de tips en ideeën die de leden hebben aangedragen om de LVAK zich verder te laten ontwikkelen. Hartelijk dank voor diegenen die hieraan meegewerkt hebben.

Lees meer

9 juli 2016

Onderzoek studenten Universiteit Leiden

In het voorjaar van 2016 hebben drie studenten van de Universiteit van Leiden onderzoek gedaan naar het functioneren van de LVAK. De studenten hebben vanuit het perspectief van de sociale wetenschappen als onafhankelijke en objectieve partij gekeken naar het functioneren van de LVAK en de verwachtingen en ervaringen van de leden.

Lees meer

9 juli 2016

Factsheet Medisch Beroepsgeheim

In deze factsheet wordt beschreven welke regels er gelden binnen het Medisch Beroepsgeheim. De factsheet is bedoeld voor hulpverleners, patiënten en nabestaanden.

Factsheet Medisch Beroepsgeheim bekijken

Lees meer

26 april 2016

Het centrum Seksueel Geweld helpt slachtoffers van seksueel geweld

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) biedt dag en nacht hulp aan iedereen die kort geleden een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Een slachtoffer van een aanranding of verkrachting heeft lichamelijke en psychische hulp nodig en wil vaak aangifte doen. Het Centrum Seksueel Geweld maakt dit mogelijk. Het doel van het CSG is slachtoffers van seksueel geweld zo snel mogelijk goede en gerichte zorg te bieden.

Lees meer

1 april 2016

Nieuwe werkwijze registratie

Om de kwaliteit van de LVAK goed te kunnen waarborgen heeft de LVAK een onafhankelijke organisatie ingeschakeld die meekijkt of de LVAK haar intenties ook daadwerkelijk uitvoert. Dit is Registerplein.

Lees meer

21 januari 2016

Aandachtsfunctionaris brengt kindermishandeling wèl in beeld

Tot onze verrassing komt staatssecretaris Van Rijn met een niet-werkende “oplossing” om kinderen die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van kindermishandeling beter in beeld te brengen en houden. Hoe het volgens ons dan wel moet? Door de aandachtsfunctionaris de juiste plek in de Wet Meldcode in te laten nemen.

Lees meer

13 januari 2016

De meldcode kindermishandeling wordt minder vrijblijvend

Ondanks de bezwaren die gemaakt zijn door verschillende partijen die in de praktijk werken met de meldcode, is er door Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) toch besloten om een “meldplicht” (nu nog “registratievereiste” genoemd) in te voeren. Ook de LVAK heeft officieel tegen dit plan bezwaar gemaakt (PDF).

Lees meer

6 januari 2016

Standpunt LVAK ten aanzien van meldplicht

In oktober heeft de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik een advies uitgebracht om in plaats van een meldrecht een meldplicht in te stellen. De VVD is het hier mee eens. Beide vinden dat er in de huidige werkwijze teveel kinderen gemist worden.

Lees meer

6 januari 2016

Scriptieprijs

De twee studenten van de Universiteit van Twente, die het onderzoek binnen de LVAK hebben gedaan naar de sterke en zwakke punten van de aandachtsfunctionaris, hebben met deze scriptie de eerste prijs gewonnen van Leren Signaleren Scriptieprijs 2015.

Lees meer
© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.