Nieuws : archief : 2016

Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde vraagt aandacht voor bewustwording van PCF onder kinderartsen

14 september 2016

Jaarlijks zijn mogelijk honderden kinderen in Nederland het slachtoffers van ouders die aan het syndroom van Münchhausen by proxy lijden. Bij deze ziekte maakt, meestal de moeder, haar kind opzettelijk ziek of praat zij het een ernstige aandoening aan.

Volgens de Vereniging van Vertrouwensartsen faalt de aanpak van dit probleem.
Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde willen we meer aandacht voor Pediatric Condition Falsification (PCF) onder kinderartsen creëren. Sinds 1 februari 2016 vragen zij daarom aan alle klinisch werkende kinderartsen om via het Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde maandelijks te melden of zij een kind met het vermoeden van PCF hebben gezien in hun praktijk. Dit is een anonieme melding en na het melden wordt de kinderarts gevraagd een korte vragenlijst in te vullen over de casus. Op dit moment loopt deze signalering echter nog niet goed, er zijn tot nu toe door de kinderartsen pas twee kinderen met vermoeden van PCF gemeld.

Zij willen u vragen om te helpen door bijvoorbeeld bij uw teambespreking standaard de vraag op de agenda te zetten of er nog kinderen zijn geweest met het vermoeden van PCF. Misschien kunt u de kinderarts in uw team helpen met een lijstje met kinderen aan te leggen waar eventueel aan PCF gedacht wordt. De diagnose hoeft dus zeker niet rond te zijn.

“Eventuele vragen kunt u stellen via nsck]nvk.nl":mailto:nsck[nvk.nl

© Copyright 2023, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.