Nieuws : archief : 2016

Onderzoek studenten Universiteit Leiden

9 juli 2016

In het voorjaar van 2016 hebben drie studenten van de Universiteit van Leiden onderzoek gedaan naar het functioneren van de LVAK. De studenten hebben vanuit het perspectief van de sociale wetenschappen als onafhankelijke en objectieve partij gekeken naar het functioneren van de LVAK en de verwachtingen en ervaringen van de leden.

Vanuit de resultaten van het onderzoek is een communicatieplan opgesteld. In dit communicatieplan wordt een overzicht gegeven van de sterke kanten van de LVAK, en wordt inzicht geboden in de punten waarop de LVAK zich verder kan ontwikkelen. Het doel van het communicatieplan is het aanbieden van handvatten aan de LVAK, waardoor zij zich kan blijven verbeteren en vernieuwen en van optimale waarde kan zijn voor haar leden. Het vergroten van de toegevoegde waarde van de LVAK is dan ook wat uiteindelijk geprobeerd wordt te bereiken. Daarnaast zullen aanbevelingen worden gedaan om de ledenwerving te stimuleren.

Het communicatieplan downloaden (PDF)

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.