Nieuws : archief : 2016

Uitreiking Keurmerk Meldcode

14 november 2016

In de Week tegen Kindermishandeling (maandag 14 november 2016) heeft basisschool de Akkers als eerste school in Rotterdam het Keurmerk Meldcode uit de handen van wethouder Hugo de Jonge ontvangen.

De gemeente Rotterdam hecht er grote waarde aan dat organisaties de meldcode goed implementeren en toepassen, zodat vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling in een vroeg stadium worden gesignaleerd.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is wettelijk verplicht voor instellingen die werken in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, justitie en gemeenten.

© Copyright 2023, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.