Nieuws : archief : 2016

Pilot samenwerking RAV en JGZ

14 september 2016

Per 1 september 2016 is in de regio Brabant Zuid-Oost een pilot gestart in samenwerking met de Regionale Ambulance Voorziening en Veilig Thuis.

De kinderen die door de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) worden gemeld bij Veilig Thuis i.v.m. een zorgelijke setting tijdens het contactmoment door de RAV, zal door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) worden opgepakt.
Veilig Thuis zal steeds eerst kijken of er geen onderzoek moet plaats vinden en of er geen andere belangrijke zaken zijn die door derden moeten worden opgepakt. Echter in de andere gevallen zal de AF namens de JGZ gedurende 3,5 maand die gezinnen gaan bezoeken.
Met als doel: laagdrempelig binnenkomen om kinderen in beeld te brengen, laagdrempelig een hulpvraag op tafel te krijgen en om snel hulp in het gezin te krijgen.
Wij denken dat we als JGZ een meer vertrouwd persoon zijn voor gezinnen dan de gemeente of Veilig Thuis; ouders vinden dat toch spannend als de gemeente/Veilig Thuis op huisbezoek komt voor een keukentafel gesprek.
We willen gaan onderzoeken wat de voordelen van deze aanpak kunnen zijn; krijgen we nu meer kinderen in beeld die hiervoor mogelijk zorgmijdend waren? Accepteren gezinnen sneller hulp? Verbetert het de samenwerking in het preventieve veld? JGZ kan deze kinderen langer in beeld houden.
Allemaal vragen en zaken waarvan we hopen dat ze een positieve uitwerking zullen hebben.

© Copyright 2023, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.