Nieuws : archief : 2016

Wat de LVAK gaat doen met de aanbevelingen uit onderzoek

9 juli 2016

Uit het onderzoek zijn een groot aantal positieve punten naar voren gekomen, waar we als directie en bestuur natuurlijk trots op zijn. We zijn ook heel blij met de tips en ideeën die de leden hebben aangedragen om de LVAK zich verder te laten ontwikkelen. Hartelijk dank voor diegenen die hieraan meegewerkt hebben.

Vanuit de aanbevelingen gaat de LVAK vanaf september 2016:

Meer informatie verstrekken

Op het gebied van nieuws, en op het gebied van zaken waar de LVAK mee aan het werk is (intern en op Landelijk niveau). De nieuwsbrief zal ook vaker verschijnen, de verwachting is eenmaal per maand.

Een grotere deskundige groep opstarten die meedenken over de uitvoering en inhoud van de bijscholingsdagen.

Op dit moment bestaat de groep, na herhaaldelijke oproepen om je aan te melden voor deze groep, uit vier leden. Wij zijn van mening dat we jullie als leden heel hard nodig hebben om mee te denken over de bijscholingsdagen. Vauit iedere beroepsgroep één of twee leden, die kennis hebben op het gebied van bijscholing, lijkt ons een waardevolle ondersteuning. Heb je kennis op dit gebied en interesse om deel te nemen aan de groep, stuur dan een e-mail naar: secretariaat@lvak.nl met als onderwerp: Werkgroep bijscholingsdagen.

Kennisuitwisseling/netwerken

In het voorjaar 2017 wordt er een netwerkdag gepland. Op deze dag zal in de vorm van tafelrondes met gespreksleiders de mogelijkheid worden geboden om samen met collega aandachtsfunctionarissen kennis uit te wisselen. De dag wordt georganiseerd voor leden en niet-leden. Deze dag valt niet onder een bijscholingsdag en hiervoor zullen ook kosten gerekend worden. De uitwerking voor deze dag moet nog plaatsvinden. Ook hiervoor zijn tips en ideeën welkom. Stuur deze per e-mail naar: secretariaat@lvak.nl met als onderwerp: Netwerkdag.

Verschillende locaties

Er zijn tips om de bijscholingsdag op verschillende locaties in Nederland uit te voeren. We hebben hier al vaker naar gekeken, maar zien ivm de hoge kosten hiervoor nog geen mogelijkheid. Waarom dan: om voldoende aan te sluiten bij de verschillende doelgroepen zijn de bijscholingsdagen gespecificeerd op doelgroep. Op dit moment zijn er al negen beroepsgroepen. Dat betekent dat we op meerdere plekken in Nederland negen keer bijscholingsdagen moeten organiseren. Omdat de kosten voor het lidmaatschap laag zijn, heeft de LVAK nu nog niet de middelen om dit te realiseren en is er gekozen voor een locatie in het midden van het land die goed bereikbaar is. Wel blijven we naar deze optie kijken. Meerdere leden geven aan dat het juist zo fijn is om collega’s uit andere delen van het land te ontmoeten om te netwerken.

Media

De LVAK gaat actiever aan de slag met media als Twitter, Facebook en informatie in vakbladen. Ook zullen de bestaande leden, die nog geen lid zijn van de besloten Linkedin-groep, vanaf september een uitnodiging krijgen om hierbij aan te sluiten.

© Copyright 2023, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.