Nieuws : archief : 2016

Nieuwe werkwijze registratie

1 april 2016

Om de kwaliteit van de LVAK goed te kunnen waarborgen heeft de LVAK een onafhankelijke organisatie ingeschakeld die meekijkt of de LVAK haar intenties ook daadwerkelijk uitvoert. Dit is Registerplein.

Eén van deze intenties is een controle of leden hebben voldaan aan onze eis tot het volgen van tenminste één bijscholingsdag tijdens hun lidmaatschapsperiode (van een jaar). Registerplein heeft hiervoor een officieel kwaliteitsregister voor LVAK-leden ingericht. Bij inschrijving bij de LVAK, wordt u door de LVAK automatisch bij Registerplein geregistreerd.

Registerplein en de LVAK zijn beide van mening dat uw registratie bij Registerplein voor u zo weinig mogelijk tijd en moeite moet kosten. Daarom zijn er nieuwe afspraken gemaakt:

 • De LVAK schrijft u automatisch in bij Registerplein en Registerplein ontvangt daarbij uw gegevens.
 • Registerplein is verantwoordelijk dat de persoonsgegevens in hun systemen conform de Wet op persoonsgegevens worden bewaard en bewerkt.
 • De leden van de LVAK zullen via een zoekfunctie op de website van Registerplein te vinden zijn (dit is bedoeld voor werkgevers die bijv. een CV willen controleren). Slechts enkele gegevens worden getoond, en voor een succesvolle zoekopdracht moeten al bepaalde gegevens bekend zijn.
 • De registratienorm voor LVAK leden is te vinden op de site van Registerplein.
 • De LVAK voert controle bij haar eigen leden uit op deze norm.
 • De LVAK is verantwoordelijk voor de presentie-controle op de door de LVAK georganiseerde bijscholingsdagen.
 • De LVAK houdt presentielijsten van de bijscholingsdagen en stuurt deze naar Registerplein.
 • Registerplein controleert door middel van steekproeven of de leden die bij Registerplein staan ingeschreven daadwerkelijk naar een bijscholingsdag zijn geweest. U kunt hierover door Registerplein worden benaderd.
 • De LVAK stuurt de gegevens van leden die niet aan de scholingsnorm voldoen door aan Registerplein.
 • Registerplein zal tijdig actie ondernemen richting deze leden en zal handelen in overeenstemming met de ‘Regeling vrijstelling en uitstel’ van Registerplein. De LVAK krijgt een overzicht van deze maatregelen.
 • Indien LVAK-leden scholing hebben gevolgd bij een andere aanbieder, zal de LVAK het verzoek indienden bij de registratie- en accreditatiecommissie van Registerplein om te beoordelen of de scholing voldoet aan de gestelde norm.
 • De LVAK behandelt zelf eventuele klachten over leden.

Zoals u ziet, zijn zaken als het zelf bij Registerplein uploaden van deelname-bevestigingen van bijscholingsdagen en het aanvragen van “herregistratie” geschrapt. We hopen op deze manier de zaken voor alle betrokken partijen beter gestroomlijnd te hebben.

Heeft u nog vragen, stel deze dan via een antwoord op dit bericht of via ons contactformulier

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.