Nieuws : archief : 2016

Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

21 december 2016

Professionals werkzaam in de hulpverlening, die hulp verlenen aan minderjarige slachtoffers van kindermishandeling, hebben soms moeite om medewerking van ouders te krijgen. Er kan dan geen hulp worden geboden omdat een van de ouders of allebei de ouders geen toestemming geven voor het starten van de hulp.

In opdracht van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) is daarom een handreiking ontwikkeld die informatie en een stappenplan biedt voor deze problemen. De handreiking is bedoeld voor alle voor professionals die werkzaam zijn in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdhulpverlening en die te maken hebben met slachtoffers van kindermishandeling.

De handreiking biedt een stappenplan: voor het vragen van toestemming en voor het bieden van hulp wanneer geen toestemming van beide ouders wordt verkregen. Ook staan er verschillende praktijkvoorbeelden in die professionals kunnen helpen. De handreiking is gebaseerd op bestaande wet- en regelgeving en onder andere tot stand gekomen in samenwerking met GGZ Nederland en aanbieders van hulpverlening.

Download de handreiking in PDF-formaat

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.