Nieuws : archief : 2017

Basisdocument ‘Het afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’

7 augustus 2017

De ministerie van VWS heeft een nieuw ‘basisdocument’ gepubliceerd dat is bedoeld voor beroepsgroepen die onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen. Per 1 januari 2019 zijn beroepskrachten verplicht te werken met een afwegingskader in stap 5 van de Meldcode.

Op deze pagina vindt u het basisdocument van het ministerie waarin het afwegingskader in de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verwerkt is.

Belangrijk voor organisaties met het Keurmerk Meldcode

Als uw organisatie over het Keurmerk Meldcode beschikt, zal de LVAK eind 2017 aan de uw organisatie alle informatie verstrekken om het protocol aan te passen. U kunt dan het aangepaste protocol opnieuw insturen zodat het getoetst wordt. Hier zijn voor uw organisatie geen kosten aan verbonden.

Ook zal de LVAK alle aanpassingen die nodig zijn bij het nieuwe afwegingskader eind 2017, begin 2018 verwerkt hebben.

Indien u dringende vragen heeft over de aanscherping van de Meldcode, kunt u deze sturen naar: secretariaat@lvak.nl

In oktober 2017 bestaat de LVAK vijf jaar. We zijn ontzettend trots op het resultaat dat in deze jaren is bereikt. De LVAK is gegroeid van 92 in 2012 naar meer dan 1000 leden in 2017.

We hebben voor deze gelegenheid het zeer populaire normen- en waardenspel in een mooie uitgave laten produceren, en we kunnen dit spel aan onze leden aanbieden voor de speciale jubileumprijs van € 10,-.

Het spel bestaat uit mooie gekleurde geplastificeerde kaarten, in een handig opbergdoosje.

U kunt het spel binnen uw organisatie in teams, maar ook met directie en bestuur spelen.

Vanaf oktober tot eind 2018 kunt u het spel kopen op een bijscholingsdag die u bijwoont.

Vooralsnog accepteren we voor het spel alleen contante betalingen.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.