Nieuws : archief : 2017

Kamerbrief voortgangsrapportage GIA

20 februari 2017

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In de voortgangsrapportage GIA gaat Van Rijn in op de stand van zaken met betrekking tot Veilig Thuis en de meldcode, toezeggingen die de afgelopen periode zijn gedaan en de uitvoering van een aantal moties.

Zie hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/02/
kamerbrief-over-voortgangsrapportage-gia-januari-2017?utm_campaign=Nieuwsbrief+kindermishandeling&utm_medium=
email&utm_source=iMailingtool

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.