Nieuws : archief : 2017

Zembla en Editie NL brengen Munchausen by proxy in beeld

14 december 2017

Munchausen by proxy is een psychische aandoening waarbij (één van) de ouders moedwillig hun kind ziek maken, in het ergste geval met fatale gevolgen. Of bij de arts het ziektebeeld van het kind overdrijven, met het risico dat de arts dingen gaat doen die misschien helemaal niet goed zijn voor het kind. Het is een zeldzame, maar zeer ernstige vorm van kindermishandeling. De diagnose is enorm lastig vast te stellen.

Terugblik uitzendingen

In Zembla blijkt dat het een lastige ziekte is om vast te stellen en dat daarbij een hoop mis kan gaan, met de negatieve gevolgen van dien. Zembla onthult gevallen waar de melding tot negatieve gevolgen heeft geleid voor de ouders en deze mogelijk onterecht zijn beschuldigd van kindermishandeling. Er wordt in het programma forse kritiek op Veilig Thuis geuit, het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Volgens deskundigen in de uitzending is het meldpunt tekortgekomen bij de waarheidsvinding bij de ouders die zijn verdacht van Munchausen by proxy.
Waarheidsvinding bij deze onderzoeken is erg moeilijk en Veilig Thuis zal uiteindelijk toch een beslissing moeten nemen om het kind veilig te stellen.

Meer lezen

Editie NL van RTL4 sprak met Nina Blom, die jaren ziek werd gemaakt door haar eigen moeder. Nina Blom is vanaf haar geboorte tot haar veertiende slachtoffer geweest van het Munchhausen by proxy-syndroom. Ze werd al die jaren ziek gemaakt door haar eigen moeder. “Ze heeft me zelfs een euthanasiemiddel toegediend”. Zij is blij dat haar kinderarts heeft ingegrepen.
Daarom zet Nina zich nu in in samenwerking met Stichting StOMbP om voorlichtingen te geven.

Uitzending terugzien

Kind veilig stellen blijft prioriteit

Een mogelijke valse beschuldiging van ouders is vreselijk. Tegelijkertijd is een kind niet veilig stellen ook vreselijk en soms zelfs fataal.
Laten we niet alleen kijken naar de zaken met een mogelijke valse beschuldiging, maar vooral kijken, hoe kunnen we achter de waarheid komen en tegelijkertijd het kind veilig stellen.

We moeten niet vergeten dat een kind veilig stellen het voornaamste uitgangspunt is van Veilig Thuis.

© Copyright 2023, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.