Nieuws : archief : 2018

Afwegingskader Meldcode

10 januari 2018

Er is een werkgroep samengesteld om het afwegingskader per beroepsgroep/sector te ontwikkelen. De werkgroep bestaat uit zeven projectleiders, die verschillende beroepsgroepen vertegenwoordigen, VWS, VT, Augeo, Movisie, NJi en de LVAK. De bedoeling is om het afwegingskader zoveel mogelijk gezamenlijk te maken voor alle beroepsgroepen. Op dit moment is de ontwikkeling nog in volle gang.

We krijgen vaak de vraag of de aangepaste meldcode en het afwegingskader nu al in het protocol vermeld moet worden. Het advies is om te wachten tot er een definitief afwegingskader ligt en het per beroepsgroep duidelijk is hoe dit ingepast wordt. De LVAK houdt u via de nieuwsbrief op de hoogte.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.