Nieuws : archief : 2018

Primeur voor ambulancedienst Witte Kruis Zeeland

11 februari 2018

Witte Kruis Zeeland heeft het Keurmerk Meldcode binnengehaald en daar zijn ze terecht trots op. Het Keurmerk Meldcode wordt uitgereikt aan organisaties die hun protocol ten aanzien van kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld (succesvol) hebben laten toetsen. Iedere regio heeft aandachtsfunctionarissen waarbij structurele afstemming onderling erg belangrijk is.

Met dit keurmerk laten zij als ambulancedienst zien goed en professioneel om te gaan met de zorg voor kinderen, volwassenen en ouderen op het gebied van het vermoeden van zorgen en/of mishandeling. Om het kwaliteitsniveau zo hoog mogelijk te houden is gekozen om een onafhankelijk registratiebureau voor het keurmerk mee te laten toetsen.

Het is een wettelijke verplichting om de melcode binnen de organisatie te borgen. Witte Kruis Zeeland is hierbij de kartrekker! Zij werkt met een goed protocol én twee aandachtsfunctionarissen die beide ook als forensisch verpleegkundige opgeleid zijn: Anne-Marie van Noppen en Jolijn Stam. Zij worden regelmatig bijgeschoold en hebben een lidmaatschap bij de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK). Zij bieden professionele ondersteuning aan alle ambulancecollega´s bij het bewaken van continuïteit in het uitvoeren van hun taak, en verzorgt deskundigheidbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld.

Via het keurmerk kunnen andere samenwerkingspartners zien dat Witte Kruis Zeeland de melcode op de juiste wijze heeft geïmplementeerd, en deze op een goede manier is geborgd.

© Copyright 2022, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.