Nieuws : archief : 2018

Verplicht een geschoolde aandachtsfunctionaris

24 mei 2018

De LVAK maakt zich al jaren sterk voor het verplicht stellen van een aandachtsfunctionaris binnen organisaties die met de meldcode moeten werken, maar nu is het toch eindelijk zover. In het programma van het Ministerie van VWS getiteld Geweld hoort nergens thuis staan nieuwe richtlijnen die betrekking hebben op deze verplichting:

Elke organisatie (zoals scholen, kinderopvang, ziekenhuizen) die valt onder de Wet verplichte meldcode heeft een getrainde medewerker als aandachtsfunctionaris, die als vraagbaak dient voor collega’s en actief de toepassing van de meldcode in de organisatie bevordert.

Er wordt in het programma ook gesproken over financiële ondersteuning voor professionalisering van aandachtsfunctionarissen, en voor het inzetten van aandachtsfunctionarissen voor kleine organisaties of vrijgevestigden. Dit is natuurlijk fantastisch nieuws, en we zijn als LVAK trots op de bijdrage die we hieraan hebben mogen leveren.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.