Nieuws : archief : 2020

Brochure Rijksoverheid: wees alert op de thuissituatie

20 mei 2020

Door de coronamaatregelen is iedereen nu meer thuis dan voorheen. Deze situatie kan voor gezinnen en relaties waar al langer spanningen waren de situatie verergeren, of het kan een hele nieuwe dynamiek veroorzaken in huishoudens, tussen partners en ook bij mantelzorgers bij wie voor de coronacrisis niets aan de hand leek.

In deze brochure van de Rijksoverheid wordt een oproep gedaan om in contacten met kinderen en volwassen aandacht te hebben voor de thuissituatie en hierover in gesprek te gaan. Professionals hebben hierbij een handzaam overzicht waar ze meer informatie kunnen vinden over (gesprek) tips over hoe te handelen bij een gespannen thuissituatie, het afwegingskader voor fysiek ontmoetingen/face-to-face contact, waar je op kunt letten bij vermoedens van onveiligheid en hoe doorloop je de stappen van de meldcode.

Brochure downloaden

© Copyright 2023, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.