Nieuws : archief : 2020

Handelingskader KM/HG voor het onderwijs

12 december 2020

Het onderwijs heeft in navolging van de veldnorm voor de ziekenhuizen een Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld opgesteld. In het Handelingskader zijn basiseisen, richtlijnen en afspraken beschreven waar een onderwijsorganisatie minimaal aan zou moeten voldoen en het formuleert afspraken en taken op beleids- en uitvoeringsniveau.

AVS, PO-Raad en VO-raad geven aan dat het Handelingskader onderwijsorganisaties en hun professionals een implementatie-impuls biedt. De aanpak behoort onderdeel te zijn van het veiligheids- en welzijnsbeleid van de school.

Bekijk het Handelingskader (PDF)

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.