Nieuws : archief : 2020

Kwaliteitsstelsel aandachtsfunctionaris

30 maart 2020

In 2019 is door de kenniscentra (Movisie, Augeo foundation, NJi en de LVAK), aangekondigd dat er een kwaliteitsstelsel opgezet wordt voor de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.

In de opzet van het kwalilteitsstelsel zijn weer een aantal stappen gemaakt.

Update 30 maart 2020:

Inmiddels zijn de kwaliteitseisen voor de training aandachtsfunctionaris en de aanbieders van deze training ook vastgesteld. Het tijdspad voor het in gang zetten van de toetsing en certificering voor de aanbieders van de training aandachtsfunctionaris, wordt door de maatregelen rondom het coronavirus aangepast.

Geactualiseerde informatie is te vinden in het document Kwaliteitsstelsel aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling (PDF).

© Copyright 2023, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.