Nieuws : archief : 2020

Kwaliteitsstelsel aandachtsfunctionaris

19 januari 2020

In 2019 is door de kenniscentra (Movisie, Augeo foundation, NJi en de LVAK), aangekondigd dat er een kwaliteitsstelsel opgezet wordt voor de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.

In de opzet van het kwalilteitsstelsel zijn weer een aantal stappen gemaakt.

Geactualiseerde informatie hierover is te vinden in het document Kwaliteitsstelsel aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling (PDF).

© Copyright 2020, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.