Nieuws : archief : 2020

Wegwijzer seksualiteit online voor het onderwijs

12 december 2020

In de wegwijzer Seksualiteit online voor het onderwijs staan advies, stappenplannen en meldpunten om deze ongewenste sexting of shame-sexting aan te pakken. Leraren, ouders en schoolteams die zich zorgen maken over de ongewenste verspreiding van seksueel getinte foto’s of filmpjes onder jongeren, kunnen gebruik maken van de wegwijzer.

De wegwijzer is tot stand gekomen omdat er geconstateerd was dat er veel interventies, meldpunten en hulporganisaties zijn die iets met dit thema doen, maar deze nogal versnipperd zijn, waardoor het voor onderwijsprofessionals vaak niet duidelijk is waar ze zoal terecht kunnen. Initiatieven zijn gebundeld en op een overzichtelijke manier weer gegeven in de wegwijzer. Er zijn twee versies, voor het PO en het VO.

Wegwijzer Seksualiteit online voor PO (PDF)
Wegwijzer Seksualiteit online voor VO (PDF)

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.