Nieuws : archief : 2021

28 oktober 2021

Waarom blijft seksueel misbruik zo lang onzichtbaar?

Stichting Impact Makers, Programma Geweld Hoort Nergens Thuis, Team-kim en RinkelFilm organiseren gesprekken over handelingsverlegenheid rond seksueel misbruik bij omstanders, professionals, ouders en slachtoffers n.a.v. de film Buiten is het Feest.

Lees meer

30 september 2021

Veiligheid terugbrengen in gezinnen, wat werkt nu echt?

Op 27 september verscheen een speciale editie van Augeo Magazine over werken aan veiligheid in gezinnen. Wat werkt? Je leest hierin hoe het professionals in de jeugdzorg* ─ samen met de gezinnen ─ lukt om een veilig thuis te creëren waar het veilig blijft en waar het met alle gezinsleden weer goed gaat.

Lees meer

26 augustus 2021

Lid worden bij de LVAK alleen nog na volgen van gecertificeerde training

Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling die zich bij de LVAK willen aansluiten, zullen vanaf 1 januari 2022 een certificaat van een Training Aandachtsfunctionaris (TAF) moeten overleggen. De training mag niet langer dan twee jaar geleden zijn afgerond, en moet uitgevoerd zijn door een scholingsaanbieder die geregistreerd staat bij onafhankelijke certificeringsinstelling Hóbeon.

Lees meer

3 augustus 2021

Social media campagne Huiselijk geweld en kindermishandeling

De Rijksoverheid heeft een social media campagne Huiselijk geweld en kindermishandeling gelanceerd. Via banners en social posts wordt gewezen op de hulpinstanties voor advies, hulp of om je hart te luchten.

Meer informatie

Lees meer

3 augustus 2021

Codigo di Proteccion Aruba

Sinds 1 april 2021 is de Codigo di Proteccion voor de veiligheid van kinderen van kracht op Aruba. Dit is een beschermingscode (te vergelijken met de meldcode). De voorbereiding en implementatie van de beschermingscode ligt bij een projectgroep die wordt ondersteund vanuit UNICEF Nederland, Augeo Foundation en de LVAK.

Lees meer

18 juni 2021

De LVAK presenteert: de MeldcodeQuiz

We horen regelmatig: “Hoe houden we de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling binnen onze organisatie op de kaart?”. Dat is inderdaad soms moeilijk. Om hierbij te helpen heeft de LVAK nu de MeldcodeQuiz ontwikkeld.

Lees meer

25 mei 2021

Nog steeds veel zware gesprekken bij Kindertelefoon

Het aantal gesprekken dat De Kindertelefoon voert over emotionele problemen is de afgelopen periode wederom toegenomen, ondanks de gedeeltelijke heropening van de middelbare scholen. Het aantal gesprekken over huiselijk geweld bleef gelijk, maar is nog steeds substantieel hoger dan voor de lockdown.

Lees verder

Lees meer

24 mei 2021

Expositie WIJ... doorbreken de cirkel van geweld

De multimediale expositie ‘WIJ…doorbreken de cirkel van geweld’ maakt huiselijk geweld en kindermishandeling op een laagdrempelige manier bespreekbaar met 29 krachtige portretten en bijbehorende indringende verhalen.

Lees meer

18 januari 2021

Tijdens lockdown meer slachtoffers van kindermishandeling

Uit een studie van de Universiteit van Leiden waarin middels informantenrapportage is geschat hoeveel kinderen en jeugdige (0-17 jaar) er tijdens de “intelligente lockdown” in het voorjaar van 2020 slachtoffer zijn geworden van kindermishandeling, blijkt dat het aantal slachtoffers van kindermishandeling hoger is geschat ten opzichte van een periode zonder lockdown.

Lees meer
© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.