Nieuws : archief : 2021

Veiligheid terugbrengen in gezinnen, wat werkt nu echt?

30 september 2021

Op 27 september verscheen een speciale editie van Augeo Magazine over werken aan veiligheid in gezinnen. Wat werkt? Je leest hierin hoe het professionals in de jeugdzorg* ─ samen met de gezinnen ─ lukt om een veilig thuis te creëren waar het veilig blijft en waar het met alle gezinsleden weer goed gaat.

* Met professionals in de jeugdzorg bedoelen we m.n. professionals in de jeugdbescherming als Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, maar ook jeugdhulp en jeugd-GGZ.

Jeugdzorgprofessionals spelen een enorm belangrijke rol in gezinnen waar het niet goed gaat. Dat vraagt om vakmanschap en expertise. Zeker in een branche die in beweging is. Wat werkt wel en wat werkt niet? Je leest het in de jeugdzorgspecial van Augeo Magazine, gemaakt samen met Expect Jeugd – Expertisecentrum Partners voor Jeugd (voorheen Expertisecentrum William Schrikker).

Goede voorbeelden en inspiratie

De jeugdzorgspecial staat boordevol met verhalen van experts, professionals, ouders en kinderen. De verhalen laten zien dat het beschermen van kinderen vooral mensenwerk is. Werk van betrokken, bevlogen en vakbekwame professionals die zich inzetten om het verschil te maken voor kinderen en hun ouders.

Zo noemt Annemiek Harder (bijzonder hoogleraar wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs) de relatie tussen hulpverlener, ouder en jeugdige als cruciale factor. ‘Als we het hebben over wat écht werkt in de brede jeugdzorg, dan is het dat. Dat betekent dat je luistert naar hun ervaringen, naar wat zíj willen. Professionals moeten niet meteen – met pen en papier in de aanslag – op de behandeldoelen gaan zitten.’

De column van Jan Pieter Meijer (spoedeisende jeugdzorg) gaat over veiligheid. ‘Ik geloof dat we het aantal uithuisplaatsingen sterk kunnen terugbrengen wanneer we de situaties herkennen waarin we vooral ons eigen gevoel van veiligheid bevredigen. Zijn we dan nog wel bezig met wat het beste is voor een kind?’.

Kinderpsychiater Ronald Verdouw: ‘Herstel zit ‘m niet in dat uurtje therapie per week. Zorgen dat een kind zich gezien en gesteund voelt, en dat het gezonde, veilige relaties aan kan gaan, is waar het om draait.’

En er is het verhaal van vader Raymond; hoe het hem en de moeder van zijn kinderen, samen met de gezinsvoogd en de gezinshuisouders is gelukt om een stabiele opvoedsituatie te creëren, ondanks alle moeilijkheden.

Daarnaast vertellen professionals uit de jeugdzorg of de jeugd-GGZ over werkwijzen waarin het samenwerken centraal staat, met ouders en kinderen en tussen professionals onderling.

Kortom, een schat aan inspirerende voorbeelden waarbij het – mede dankzij jeugdzorgprofessionals – weer beter gaat in de gezinnen en de kinderen veilig kunnen opgroeien.

Naar het magazine

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.