Nieuws : archief : 2021

Codigo di Proteccion Aruba

3 augustus 2021

Sinds 1 april 2021 is de Codigo di Proteccion voor de veiligheid van kinderen van kracht op Aruba. Dit is een beschermingscode (te vergelijken met de meldcode). De voorbereiding en implementatie van de beschermingscode ligt bij een projectgroep die wordt ondersteund vanuit UNICEF Nederland, Augeo Foundation en de LVAK.

Als er één ding is dat we in Nederland hebben geleerd over de implementatie van de meldcode is dat het voortdurend onder de aandacht van professionals moet worden gebracht. De LVAK heeft trainers opgeleid om supervisoren di Codigo (aandachtsfunctionarissen) te trainen die de implementatie van de Codigo binnen de eigen organisatie op zich kunnen nemen. De LVAK biedt ondersteuning aan de trainers van de supervisoren op Aruba met als doel de deskundigheid voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling bij de professionals te versterken.

Verder verkennen we op welke wijze er een effectieve samenwerking tot stand gebracht kan worden tussen de trainers van Aruba en de LVAK! Maar eerst felicitaties voor de Arubaanse trainers!

© Copyright 2023, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.