Nieuws : archief : 2021

De LVAK presenteert: de MeldcodeQuiz

18 juni 2021

We horen regelmatig: “Hoe houden we de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling binnen onze organisatie op de kaart?”. Dat is inderdaad soms moeilijk. Om hierbij te helpen heeft de LVAK nu de MeldcodeQuiz ontwikkeld.

Elke woensdag een vraag in je mailbox

Iedereen die met de meldcode moet werken kan zich inschrijven voor deze online quiz. Je krijgt dan elke woensdag via e-mail een meerkeuzevraag toegestuurd. Na het beantwoorden zie je of je de juiste keuze gemaakt hebt, maar ook een korte toelichting over het onderwerp. Je behaalde score wordt uiteraard bijgehouden.

Zowel aandachtsfunctionarissen als beroepskrachten kunnen meedoen met de MeldcodeQuiz. Inschrijven is zo gedaan op meldcodequiz.nl.

Door de vragen en antwoorden uit de quiz binnen je organisatie te bespreken vergroot je je eigen kennis en die van je collega’s, en blijft er aandacht voor de meldcode.

Deel de MeldcodeQuiz binnen je organisatie!

Stuur dit bericht door naar je collega’s, je directie en beleidsafdeling. Hoe meer mensen er meedoen, hoe meer we de meldcode onder de aandacht kunnen brengen, en houden. Alvast bedankt voor je medewerking!

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.