Nieuws : archief : 2021

Lid worden bij de LVAK alleen nog na volgen van gecertificeerde training

26 augustus 2021

Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling die zich bij de LVAK willen aansluiten, zullen vanaf 1 januari 2022 een certificaat van een Training Aandachtsfunctionaris (TAF) moeten overleggen. De training mag niet langer dan twee jaar geleden zijn afgerond, en moet uitgevoerd zijn door een scholingsaanbieder die geregistreerd staat bij onafhankelijke certificeringsinstelling Hóbeon.

Via deze eis wil de LVAK bereiken dat het kennisniveau van nieuwe leden aan een bepaald minimum voldoet. Hiermee zal het gemiddelde kennisniveau van LVAK-leden omhoog gaan, en zal het eigen scholingsaanbod, inbegrepen in het lidmaatschap, daar beter op kunnen worden afgestemd.
Het einddoel is om te zorgen dat aandachtsfunctionarissen in heel Nederland, met meer kennis in huis, beter in staat zijn om hun taak uit te voeren.

Gecertificeerde training

De LVAK heeft in samenwerking met Augeo Foundation, Movisie, NJi en Veilig Thuis criteria opgesteld waar de scholingsaanbieder en de Training Aandachtsfunctionaris aan moeten voldoen. Deze criteria zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat aandachtsfunctionarissen, opleidingen en opleiders aan dezelfde, landelijk vastgelegde, kwaliteitseisen voldoen.
De certificering van scholingsaanbieders en de Training Aandachtsfunctionaris zelf is neergelegd bij Hobéon, een onafhankelijke certificeringsinstelling. Na het succesvol afronden van deze training kan de aandachtsfunctionaris een lidmaatschap bij de LVAK afsluiten, waardoor o.a. via verplicht te volgen jaarlijkse bijscholing de kennis up-to-date blijft.
Een organisatie die een aandachtsfunctionaris voor een training in wil schrijven, kan bij Hobéon SKO zien welke trainingsbureaus de gecertificeerde training uitvoeren.

Over de LVAK

De LVAK is de vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, die middels een lidmaatschap ondersteuning en deskundigheidsbevordering biedt. De LVAK treedt ook op als normsteller en is belangenbehartiger voor de aandachtsfunctionaris. Kijk voor meer informatie op: lvak.nl

Heb je nog vragen, neem dan contact met de LVAK op.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.