Nieuws : archief : 2022

Project: Maatje achter de voordeur

17 juli 2022

Het doel van Maatje achter de Voordeur is om mensen die huiselijk en/of seksueel geweld hebben meegemaakt te steunen bij het hervinden van hun evenwicht en zelfvertrouwen. Maatje achter de Voordeur werkt met vrijwilligers die hun eigen ervaring op het gebied van huiselijk geweld kunnen en willen inzetten voor anderen. Professionele ervaringsdeskundigen geven hen een training en begeleiden deze vrijwilligers.

Onze ervaringsdeskundige trainers, Tjerk van der Hoek en Froukje Huisman, vertellen openhartig over hun ervaringen met huiselijk geweld.
Tjerk is tijdens zijn jeugd slachtoffer geweest van verschillende vormen van kindermishandeling en is ook getuige geweest van huiselijk geweld. Mede dankzij de begeleiding van een ervaringsdeskundig therapeute heeft hij zijn ervaringen kunnen verwerken. Nu zet hij zijn ervaringskennis in voor anderen die herstellende zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Hij is opgeleid als trainer en gecertificeerd ervaringsdeskundige. Hij gaat het project “Maatje achter de Voordeur” opzetten in de regio Ede.

Froukje heeft na ruim 24 jaar partnergeweld een einde weten te maken aan de vicieuze cirkel waar ze in zat. Na het beëindigen van haar relatie en haar herstel ervan zet ze nu haar ervaringen in om anderen te helpen. Dit zijn veelal vrouwen maar kunnen ook mannen of gezinnen zijn die nog aan het begin staan van hun herstelproces. Froukje is destijds zelf begonnen als ervaringsmaatje en volgt inmiddels de opleiding Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn aan de HAN. Zij gaat het project ‘Maatje achter de Voordeur’ opzetten in Veenendaal.

Tjerk en Froukje staan klaar om mannen en vrouwen die zich herkennen in hun verhalen te trainen om zich in te zetten als Ervaringsmaat(je).

Meer informatie en aanmelden

© Copyright 2023, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.