Nieuws : archief : 2022

22 december 2022

Wetswijziging ouderlijk gezag

Vanaf 1 januari 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven dan het gezag niet samen met de moeder meer aan te vragen bij de rechtbank, zoals dat nu nog wel het geval is.

Lees meer

16 november 2022

GEWELD(dad)IG Filmfestival

Van 21 tot 30 november vindt de derde editie van het GEWELD(dad)IG Filmfestival plaats. Dit is een online filmfestival tegen huiselijk geweld en kindermishandeling, en interessant voor beroepskrachten die hiermee in hun werk te maken hebben.
Lees meer

9 november 2022

Week tegen Kindermishandeling 2022

Hoe houden we de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling binnen onze organisatie op de kaart? Dat is inderdaad soms moeilijk. Om hierbij te helpen heeft de LVAK de MeldcodeQuiz ontwikkeld.

Lees meer

14 oktober 2022

10 jaar LVAK-tour afgerond

De ‘10 jaar LVAK’-tour, zit erop. Het waren vijf fantastische dagen, kris kras door Nederland, op prachtige locaties, waarbij de LVAK de aandachtsfunctionarissen bedankt heeft voor hun inzet.
Een dag waarin ‘het leren’ centraal stond, en waarin we startten met een compliment, en afsloten met een cadeau in de vorm van een live-optreden met toepasselijke teksten. De slotzin op het eind van de dag die Ilonka zong, “Als jij me niet meer ziet, besta ik niet”, omvat helder het verschil dat wij met elkaar kunnen maken.

Voor iedereen die heeft bijgedragen aan deze dagen en/of aanwezig was: dankjewel!

Tea Hol, directeur LVAK

Lees meer

15 september 2022

LVAK viert 10-jarig bestaan

De LVAK, de vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, bestaat dit najaar 10 jaar. Dit jubileum wordt gevierd door aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling te bedanken voor hun inzet. Aandachtsfunctionarissen die bij de LVAK zijn aangesloten, zullen in september en oktober 2022 via een reeks feestelijk aangeklede scholingsdagen door heel Nederland in het zonnetje worden gezet.

Lees meer

17 juli 2022

Project: Maatje achter de voordeur

Het doel van Maatje achter de Voordeur is om mensen die huiselijk en/of seksueel geweld hebben meegemaakt te steunen bij het hervinden van hun evenwicht en zelfvertrouwen. Maatje achter de Voordeur werkt met vrijwilligers die hun eigen ervaring op het gebied van huiselijk geweld kunnen en willen inzetten voor anderen. Professionele ervaringsdeskundigen geven hen een training en begeleiden deze vrijwilligers.

Lees meer

29 juni 2022

Werken met de meldcode – ervaringen van professionals

In opdracht van het Ministerie van VWS start Augeo Foundation een nieuw project waarmee professionals aan de slag gaan met dilemma’s, oplossingen, en échte casussen uit de praktijk. Het doel: leren van elkaar en zo professionals helpen bij het nog beter toepassen van de meldcode.

Lees meer

25 mei 2022

Oproep: welke ervaringen heb jij met de meldcode?

Als geen ander weet jij dat het implementeren, hanteren en borgen van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld niet altijd makkelijk is. Door jouw ervaringen te delen kun je andere aandachtsfunctionarissen hierbij helpen.

Lees meer

2 maart 2022

Vacatures bestuursleden LVAK

De LVAK is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden: een bestuurslid met financiële expertise, voor de rol van penningmeester en een algemeen bestuurslid met juridische en/of HRM expertise.

Lees meer

28 januari 2022

Zero Tolerance Day Conferentie

Jaarlijks wordt er op 6 februari stil gestaan bij de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking. In Nederland doen we dat door op deze dag een ZTD-conferentie te organiseren. Kennis, ervaringen en verhalen kunnen hierbij uitgewisseld worden om van elkaar te leren en nog beter te kunnen samenwerken.

Lees meer
© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.