Nieuws : archief : 2022

Wetswijziging ouderlijk gezag

22 december 2022

Vanaf 1 januari 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven dan het gezag niet samen met de moeder meer aan te vragen bij de rechtbank, zoals dat nu nog wel het geval is.

Wordt een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag nog wel regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren. Erkent men nĂ¡ 1 januari 2023? Dan is het gezag dus van rechtswege (d.w.z. automatisch) geregeld door de erkenning.

Meer informatie

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.