Nieuws : archief : 2022

Oproep: welke ervaringen heb jij met de meldcode?

25 mei 2022

Als geen ander weet jij dat het implementeren, hanteren en borgen van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld niet altijd makkelijk is. Door jouw ervaringen te delen kun je andere aandachtsfunctionarissen hierbij helpen.

In samenwerking met het ministerie van VWS en de Augeo Foundation, is de LVAK bezig met een project om de punten waar jij als aandachtsfunctionaris in de praktijk tegenaanloopt beter in kaart te brengen. Jouw input is hierbij heel waardevol.

We willen je daarom vragen om (anoniem) een korte vragenlijst in te vullen, dat duurt ongeveer drie minuten.

Nu de vragenlijst invullen

Waarom?

In het najaar zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij professionals kunnen leren van elkaars ervaringen en handelen, aan de hand van casuïstiek. Dit helpt bij het nog beter toepassen van de meldcode en draagt eraan bij dat iedere organisatie doordrongen is van het nut en belang van de meldcode.
We houden je hierover uiteraard op de hoogte.

© Copyright 2022, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.