Nieuws : archief : 2022

Werken met de meldcode – ervaringen van professionals

29 juni 2022

In opdracht van het Ministerie van VWS start Augeo Foundation een nieuw project waarmee professionals aan de slag gaan met dilemma’s, oplossingen, en échte casussen uit de praktijk. Het doel: leren van elkaar en zo professionals helpen bij het nog beter toepassen van de meldcode.

In het najaar start Augeo – samen met de LVAK – met casuïstiek-besprekingen. Bij de bijeenkomsten zijn diverse experts, Veilig Thuis en professionals aanwezig en willen we leren van elkaars ervaringen en oplossingen bij uiteenlopende dilemma’s bij het toepassen van de meldcode.

De casussen, de analyse ervan en de uitkomsten van de besprekingen, oftewel de ‘lessons learned’ en wat je daar dan mee kan, gaan we breed delen met alle professionals die werken met de meldcode.

Meer informatie

© Copyright 2023, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.