Nieuws : archief : 2024

Let op signalen van meisjesbesnijdenis

27 juni 2024

Veel kinderen kijken uit naar de vakantie. Maar voor sommige meisjes is de vakantie minder fijn. Zij lopen het risico om besneden te worden wanneer zij op vakantie zijn in het land van herkomst (van hun ouders). Nu de zomervakantie weer dichterbij komt, is het belangrijk om alert te zijn op de signalen.

Naar schatting lopen in Nederland de komende 20 jaar 4200 meisjes het risico om besneden te worden. Omdat meisjesbesnijdenis een ernstige vorm van kindermishandeling is, wordt de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gehanteerd. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet zich altijd actief in om meisjesbesnijdenis te voorkomen. Ook scholen en andere organisaties kunnen een belangrijke rol spelen in de preventie en signalering van meisjesbesnijdenis, zeker in de periode voor vakanties. Met deze aankondiging roepen we leerkrachten/docenten op om bij signalen van een dreigende of reeds uitgevoerde meisjesbesnijdenis, de meldcode kindermishandeling te starten en de stappen van de meldcode te doorlopen.

Waar moet je op letten?

Soms is het lastig om een dreigende meisjesbesnijdenis te herkennen. Kinderen kunnen onder andere wat negatiever of wat meer teruggetrokken zijn of opzien tegen de aankomende vakantie. Meer informatie vind je in de Signaalwijzer meisjesbesnijdenis voor leerkrachten.

Wat kun je doen?

Een eerste belangrijke stap is het alert zijn op de signalen van meisjesbesnijdenis bij kinderen in de klas. Wanneer u zich zorgen maakt, start dan de meldcode en volg de bijhorende stappen.

Bij algemene vragen over meisjesbesnijdenis en samenwerking in uw regio:
Wilt u meer informatie en afstemming over hoe in uw regio wordt samengewerkt rondom dit thema, neem dan contact op met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige verbonden aan uw school.

Signalen die op meisjesbesnijdenis wijzen?

Start de meldcode en volg de stappen. Neem overeenkomstig Stap 2 van de Meldcode contact op met de aandachtsfunctionaris VGV van school of (de aandachtsfunctionaris VGV van) Veilig Thuis om de signalen te bespreken en per situatie te bekijken wat de beste aanpak is. Dit kan anoniem.

Bij acute dreiging:

Schakel direct hulp in en neem contact op met de Veilig Thuis organisatie bij u in de buurt, 24/7 bereikbaar op 0800-2000 of via de website vooreenveiligthuis.nl.

Zie ook de Verklaring tegen meisjesbesnijdenis, bestemd voor ouders afkomstig uit risicolanden die van plan zijn om op vakantie te gaan naar hun land van herkomst. JGZ-professionals kunnen de verklaring meegeven aan deze ouders, zodat zij hun familieleden kunnen informeren over de consequenties en strafbaarheid van meisjesbesnijdenis. Beschikbaar in meerdere talen.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.