Nieuws : archief : 2024

Vacature Werkgroep Keurmerk Meldcode

11 maart 2024

Voor de werkgroep Keurmerk Meldcode is de LVAK op zoek naar nieuwe leden die kunnen ondersteunen bij de toetsing van protocollen voor de aanvraag van het Keurmerk meldcode.

Keurmerk Meldcode

Het Keurmerk Meldcode wordt uitgereikt als tenminste één aandachtsfunctionaris uit de organisatie een lidmaatschap heeft bij de LVAK en de organisatie beschikt over een protocol dat aan de wettelijke eisen voldoet.

Het doel van het Keurmerk Meldcode is aan kunnen tonen dat er tenminste één aandachtsfunctionaris uit de organisatie geschoold is en jaarlijks bijgeschoold blijft en dat er wordt gewerkt met de stappen van de meldcode aan de hand van een protocol dat aan de wettelijke eisen van de Wet meldcode voldoet.

Toetsing protocol meldcode

Na het aanvragen van het Keurmerk Meldcode wordt het protocol getoetst door leden van de toetsingscommissie. Als het protocol niet voldoet aan de wettelijke eisen wordt er feedback gegeven en kan de aandachtsfunctionaris na het verwerken van de feedback het protocol opnieuw sturen. De toetsingscommissie zal het aangepaste protocol opnieuw toetsen. Als het protocol voldoet aan de eisen wordt het Keurmerk meldcode voor twee jaar afgegeven.

Toetsingscommissie

De toetsingscommissie bestaat uit meerdere leden en wordt aangestuurd door de coördinator werkgroep Keurmerk meldcode van de LVAK. De leden toetsen zelfstandig met ondersteuning van de coördinator, daarnaast komen de leden indien nodig één keer per drie maanden bij elkaar om gezamenlijk protocollen te toetsen.

Over LVAK

De LVAK is een vereniging die zich primair ten doel stelt om de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling binnen zijn of haar organisatie te ondersteunen bij het in stand houden en/of bevorderen van continuïteit en deskundigheid bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Daarnaast zet de vereniging zich bij beleidsmakers in voor de taakinhoudelijke, maatschappelijke en sociale belangen van de aandachtsfunctionaris. Ook stelt de vereniging zich ten doel om als (landelijke) normsteller van de taken van de aandachtsfunctionaris op te treden om een goede kwaliteit van de aandachtsfunctionaris te waarborgen.
De vereniging wil haar doel bereiken door de belangen van de aandachtsfunctionaris te behartigen, het bevorderen van deskundigheid en op te treden als normsteller. Tevens ontwikkelt de vereniging materialen die de aandachtsfunctionaris binnen zijn of haar organisatie in kan zetten om de meldcode te implementeren, te borgen en collega’s en beleid te motiveren om de meldcode in te zetten bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat ga je doen?

Samen met de coördinator en andere leden van de toetsingscommissie, zorg je voor continuïteit, borging en kwaliteit van het toetsen van de protocollen voor het Keurmerk Meldcode. Je toetst de protocollen die ingestuurd zijn voor de aanvraag Keurmerk Meldcode aan de hand van een checklist.

Wat breng je mee?

We zoeken iemand die:

  • Beschikt over een lidmaatschap bij de LVAK, en werkzaam is bij een organisatie die beschikt over het Keurmerk Meldcode.
  • Vanuit een ZZP basis, of vanuit een organisatie kan werken.
  • Gemiddeld drie uur per week kan besteden aan het toetsen van de protocollen. Bereid is om één keer per drie maanden aanwezig te zijn voor overleg op locatie in Alkmaar, Utrecht of online.
  • Interesse en eventueel kennis heeft van de verschillende sectoren die verplicht zijn met de Meldcode te werken.
  • Zowel zelfstandig als in teamverband proactief, zorgvuldig en resultaatgericht kan werken.
  • Vloeiend Nederlands schrijft en digitaal vaardig is.

Wij bieden

Wij bieden een werkomgeving met enthousiaste en gedreven collega’s binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is. Daarnaast beiden wij:

  • Een vergoeding, gebaseerd op ZZP-basis, inclusief btw van € 45,- per uur, vergoeding van reiskosten op basis van € 0,23 per km.
  • De mogelijkheid om vanuit huis te werken.

Solliciteren

Lijkt toetsen van protocollen een mooie aanvulling op je huidige functie?
Solliciteren kan door vóór 2 april 2024 een e-mail met motivatie en CV te sturen ter attentie van Tea Hol, directeur LVAK, vacatures[at]lvak.nl o.v.v. Vacature Werkgroep Keurmerk Meldcode.

De gesprekken vinden plaats in de laatste week van april en de tweede week van mei.

Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Tea Hol, directeur LVAK: 06 – 20 77 88 16

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.