Het coronavirus (COVID-19) en de aandachtsfunctionaris

We houden hieronder een archief bij van tips, vragen, etc. waarvan we denken dat die in deze periode, waarin het COVID-19 virus zich verspreid, voor de aandachtsfunctionaris nuttig kunnen zijn.

Heeft u vragen, aanvullingen, tips, stuur deze dan naar nieuwsredactie.

15-11-2020

Avondklok kan ervoor zorgen dat de boel thuis uit de hand loopt

Meer informatie AD nieuws
15-11-2020

Meldingen bij Veilig Thuis op Texel tijdens Coronaperiode

De meldingen van huiselijk geweld op Texel zijn in de coronaperiode aanzienlijk toegenomen.
Dat blijkt uit de beantwoording van vragen die de PvdA aan het college heeft gesteld. In de periode van maart tot en met augustus kwamen van het eiland 23 meldingen binnen bij Veilig Thuis Noord-Holland Noord. Dit is bijna een verdubbeling van de veertien meldingen die vorig jaar in deze periode op Texel werden gedaan.

De meldingen van huiselijk geweld op Texel zijn in de coronaperiode aanzienlijk toegenomen.
18-06-2020

Checklist mantelzorgoverbelasting

Overbelasting bij mantelzorgers kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten. Ook zijn de ondersteuningsmogelijkheden vaak niet bekend bij de oudere of de mantelzorgers. Mantelzorgers zijn er daarom bij gebaat als er met hen gesproken wordt over hun eventuele mantelzorg(over)belasting. Een eenvoudige checklist om overbelasting bespreekbaar te maken.
Vind gemakkelijk de juiste worden voor een gesprek met mantelzorgers.

Meer informatie op de website van Pharos
14-06-2020

Anoniem hulp voor ouders die hun kind (dreigen te) mishandelen

Kijk voor de chatfunctie op de site: achterhetbehangplakken van Accare
14-06-2020

Wereldwijd tegen ouderenmishandeling, 15 juni 2020

In veel landen groeit naar verwachting het aantal ouderen substantieel. Omdat dit aantal toeneemt, neemt ook ouderenmishandeling in aantal toe. Dit taboeonderwerp begint overal ter wereld meer zichtbaarheid begint te krijgen,
Maar toch is het nog één van de minst onderzochte vormen van geweld in (inter)nationale onderzoeken en één van de onderwerpen die het minste aandacht krijgt, hoewel de aandacht voor financieel misbruik van ouderen een stijgende lijn vertoont. Ouderenmishandeling heeft binnen het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) een plek binnen actielijn 3: aandacht voor speciale doelgroepen.

Meer informatie op de site van VNG
25-05-2020

Geweld tegen vrouwen en meisjes

Aan huiselijke geweld valt door de corona-lockdowns bijna niet meer te ontspannen. Wereldwijd neemt het huiselijk geweld tegen vrouwen en meisjes toe. Miljoenen vrouwen en meisjes zijn in hun landen onveilig en kunnen niet vluchten.

Aan huiselijk geweld valt nu bijna niet meer te ontsnappen
25-05-2020

Anoniem chatten bij huiselijk geweld: 'Extra mogelijkheid hard nodig'

Kijk voor de chatfunctie op de site van Veilig Thuis
01-05-2020

Ook in Nederland codewoord 'masker 19' voor huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen vanaf 1 mei hulp vragen bij apotheken door een codewoord te gebruiken. De code is: ‘masker 19’.
Bij de balie kan het slachtoffer vragen om een ‘masker 19’, of als ze niet alleen zijn, een briefje op de balie leggen met daarop ‘masker 19’ geschreven.
De medewerkers van de apotheken werken met een speciaal protocol.

Meer informatie op website van NOS
23-04-2020

Video voor kinderen en jongeren in nood.

Team-Kim heeft een video gemaakt met bruikbare tips voor kinderen en jongeren in nood. Wij willen in deze moeilijke tijd kinderen een hart onder de riem steken. De tips in de video worden gegeven door ervaringsdeskundige jongeren van Team-Kim, die zelf te maken hebben gehad met een vorm van kindermishandeling.

Samen kunnen we een kind helpen
23-04-2020

Video voor professionals en omgeving van kinderen en jongeren in nood

Team-Kim heeft een video gemaakt met bruikbare tips voor voor professionals en andere betrokkene van kinderen en jongeren in nood. De tips in de filmpjes worden gegeven door ervaringsdeskundige jongeren van Team-Kim, die zelf te maken hebben gehad met een vorm van kindermishandeling.
Ook is er een video gemaakt voor de kinderen en jongeren zelf.

Samen kunnen we een kind helpen
23-04-2020

Ik vermoed huiselijk geweld

Je zorgen maken om een kind, volwassene of ouder is niet fijn. Helemaal niet als die zorgen gaan over huiselijk geweld. Maar juist jij kunt iets doen. Ook als je twijfelt. Kijk naar de signalen waar je op kunt letten, praat erover en vraag om hulp.
Een overzicht over signalen, in gesprek gaan en advies vragen

Meer informatie op de website van de rijksoverheid
21-04-2020

Noodopvang van kinderen in kwetsbare situaties

Wat als je je zorgen maakt over een kind of gezin?
Tijdens de coronacrisis is er extra ondersteuning mogelijk voor kinderen die zich nu onvoldoende kunnen ontwikkelen of voor wie de thuissituatie niet veilig genoeg is.De problemen in deze gezinnen bestonden misschien al, maar het kunnen ook nieuwe problemen zijn door de coronacrisis. Sommige ouders of opvoeders zijn onvoldoende veerkrachtig om hun kinderen de zorg, geborgenheid en voorspelbaarheid te bieden waaraan nu behoefte is. Ook kan het zijn dat de steun van belangrijke andere volwassenen, informele of formele hulpverleners tijdelijk wegvalt. Voor deze kinderen bestaat de mogelijkheid om noodopvang, onderwijs en begeleiding te organiseren.

Meer informatie op de website van NJi
21-04-2020

Zorg voor de professional

Zorg goed voor jezelf.’
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als je nu hard aan het werk bent.
Hoe kun je als aandachtsfunctionaris zorg dragen voor jezelf en voor je medewerkers? Er is behoefte aan heldere tips over hoe om te gaan met wat er in deze uitzonderlijke tijden op jou als professional af komt.
Daarom is dit boekje geschreven, het bevat tips en adviezen voor hen die onder grote druk moeten werken.
Deel het boekje met je medewerkers.

Praktische tips in moeilijke tijden
20-04-2020

Wie kan mij helpen

Informatie voor kinderen en jongeren.
Het is goed om over je vragen, zorgen of angsten te praten met iemand die je vertrouwt. Zeker nu er zoveel gebeurt om ons heen. Het is voor ons allemaal een bijzondere situatie. Misschien kun je praten met je ouders? Een vriend of vriendin? Of iemand anders? Er zijn organisaties die jij kunt bellen. Zij zijn een luisterend oor, denken met je mee of praten gewoon even met je. Je vindt ze hieronder.

Meer informatie op de website van NJi
10-04-2020

Handelen bij zorgen om onveiligheid

Wat kun je tijdens de coronacrisis doen als je je zorgen maakt over de veiligheid van een kind?

Meer informatie op de website van het NJI
10-04-2020

Gesprekstips voor samenwerken op afstand

Wat kun je doen als je je als professional zorgen maakt over de veiligheid van kinderen en gezinnen? Hoe kom je met elkaar in contact en voer je het gesprek over de zorg? Omdat je tijdens de coronacrisis vaak op afstand met elkaar hebt samen te werken vraagt dit om extra zorgvuldige communicatie.

Naar de gesprekstips
04-04-2020

Meer zorg, minder zicht: wat kan de aandachtsfunctionaris doen?

Voor de aandachtsfunctionaris ligt er een grote uitdaging: hoe kan hij/zij de medewerkers ondersteunen, begeleiden en adviseren tijdens de coronacrisis?
Medewerkers staan onder grote druk, een grote vraag die steeds terugkomt is: ‘hoe bereik ik de kwetsbare kinderen, volwassenen en ouderen, wat kan ik doen?

10 tips voor de aandachtsfunctionaris tijdens de coronacrisis
01-04-2020

Ouderen-Infolijn voor ouderen met een migratie-achtergrond

Ook ouderen met een migratie-achtergrond kunnen nu terecht bij de Ouderen-Infolijn van KBO-PCOB. Zij bieden een luisterend oor en ouderen hebben de kans om vragen te stellen over de coronacrisis.

Meer informatie
27-03-2020

Kinderen begeleiden bij het gebruik van telefoon en social media

Door de crisis rondom het coronavirus is het leven van iedereen drastisch veranderd. Ook voor onze kinderen.
In plaats van in de schoolbanken te zitten is er nu thuisonderwijs, en word je als ouders dagelijks geconfronteerd met gedrag van je kind op sociale media, telefoongebruik etc.
We bespreken hier een aantal tips voor ouders en professionals over hoe kinderen veilig gebruik kunnen maken van telefoon en social media. Met dank aan Lei Seuren/LVAK.

Bekijk alle tips
27-03-2020

COVID-19 Posters voor de aandachtsfunctionaris

Cynthia, van Noord-West Ziekenhuisgroep, heeft een aantal posters gemaakt die ze op de SEH heeft opgehangen. Ze zijn ook op andere plaatsen goed toepasbaar.

Download de PDF met de posters
20-03-2020

Hulplijn voor professionals

Beeldbellen.
Omdat het belangrijk is dat iedereen de hulp krijgt die hij / zij nodig heeft, heeft Therapieland besloten om met spoed een nieuwe functionaliteit beschikbaar te stellen op het platform: beeldbellen. Hierdoor kunnen de gesprekken tussen behandelaren en cliënten op afstand via ons beveiligd platform. Door gebruik te maken van beeldbellen behoud je het persoonlijke aspect van de behandeling, waardoor het de mogelijkheid biedt om non-verbale signalen op te vangen.

Beeldbellen via Therapieland
20-03-2020

Praten met erg jonge, angstige kinderen of kinderen met autisme over het coronavirus

Hoe leg je kinderen uit wat er aan de hand is? Hoe praat je met hen over de impact van het virus, bijvoorbeeld als zij angstig zijn of autisme hebben? En waar vinden professionals betrouwbare informatie en hulpmiddelen? Hieronder staan adviezen en informatie van verschillende experts en organisaties op een rij.

Meer op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
20-03-2020

Hoe kan ik omgaan met de 'nieuwe' thuissituatie?

De huidige thuisblijfsituatie zorgt voor vragen bij veel ouders. Hoe ga je hier als ouder mee om? Met deze tien tips hopen we een eerste richting te geven. De komende periode worden de tips aangevuld met concrete voorbeelden om ouders en professionals verder te helpen.

Tien tips in het omgaan met de 'nieuwe' thuissituatie.
20-03-2020

Wat als spanningen thuis oplopen door coronavirus?

Het zijn onzekere tijden. Niemand weet welke gevolgen het coronavirus precies gaat hebben en hoe lang het gaat duren. Kinderen, jongeren en ouders zijn veel meer thuis dan gewoonlijk. Dat kan voor spanningen zorgen, wat weer van invloed is op je draagkracht. Zeker als er geen afleiding is door bijvoorbeeld sport en sociale activiteiten.

Hierdoor kun je als ouder dingen zeggen of doen waar je later spijt van krijgt. Om dat te voorkomen, is het belangrijk hier tijdig aandacht aan te besteden. Want: hoe veerkrachtiger je met de huidige situatie kunt omgaan, des te waarschijnlijker is het dat jullie er samen sterker uitkomen. En weet dat die veerkracht groter is als je steun zoekt bij andere opvoeders.

Wat als spanningen thuis oplopen door coronavirus?
20-03-2020

Steun in coronatijd aan mensen die te maken hebben met psychische problemen.

MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen.
Hoe blijf je ook mentaal overeind in deze stressvolle periode? Wij verzamelden tips, adviezen, organisaties waar je terechtkunt, mogelijkheden voor contact, afleiding, etc. etc. om deze periode samen door te komen.

Steun in coronatijd: tips, advies en contact
20-03-2020

Wat kunnen we doen voor ouderen?

Ouderen lopen meer risico om geraakt te worden door het nieuwe coronavirus. Dat leidt tot minder sociaal contact en soms ook dat ze praktische hulp missen. Als een persoonlijk bezoekje er niet in zit, laat toch van je horen. Of misschien juist wat vaker.

Een tegen eenzaamheid
20-03-2020

Hulp voor elkaar

In deze coronacrisis hebben oudere en kwetsbare mensen het zwaar. Maar ook mensen die werken in de zorg, bij de politie en in supermarkten kunnen mogelijk extra hulp gebruiken zodat hun belangrijke werk door kan gaan. Wij verzamelen alle vraag en aanbod op één plek: hulp vragen en aanbieden is gratis voor maatschappelijke organisaties en particulieren. Zo maken we de kans het grootst dat hulp gevonden wordt. Want dat is nodig! Jij doet toch ook mee?

Coronahulp: kom in actie
20-03-2020

Hoe kunnen we mantelzorgers ondersteunen?

Ook voor de mantelzorger kan het een zware tijd zijn. Dagopvang valt weg. Thuiszorg wordt minder aangeboden.
Wat als de mantelzorger de zorg voor zijn naaste niet goed meer aan Kan.
Wat kan ik doen?

Mantelzorglijn, voor al je vragen
20-03-2020

Hulp voor kwetsbaren

Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit?
Dan kun je contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn: 070-4455 888.
Dit nummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9:00 – 21:00 uur en op zaterdag tussen 10:00-16:00 uur.

Rode Kruishulplijn bij Coronavirus
18-03-2020

NJi informeert over gevolgen coronacrisis

Ouders, kinderen en professionals hebben veel vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor hun dagelijks leven en hun werk. Het ministerie van VWS heeft het Nederlands Jeugdinstituut gevraagd deze drie doelgroepen te voorzien van betrouwbare antwoorden op hun vragen. Daarbij werkt het Nederlands Jeugdinstituut samen met andere organisaties in het jeugdveld.

Lees meer op de website van het NJi
© Copyright 2020, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.