Het coronavirus (COVID-19) en de aandachtsfunctionaris

We houden hieronder een archief bij van tips, vragen, etc. waarvan we denken dat die in deze periode, waarin het COVID-19 virus zich verspreid, voor de aandachtsfunctionaris nuttig kunnen zijn.

Heeft u vragen, aanvullingen, tips, stuur deze dan naar nieuwsredactie.

27-03-2020

Kinderen begeleiden bij het gebruik van telefoon en social media

Door de crisis rondom het coronavirus is het leven van iedereen drastisch veranderd. Ook voor onze kinderen.
In plaats van in de schoolbanken te zitten is er nu thuisonderwijs, en word je als ouders dagelijks geconfronteerd met gedrag van je kind op sociale media, telefoongebruik etc.
We bespreken hier een aantal tips voor ouders en professionals over hoe kinderen veilig gebruik kunnen maken van telefoon en social media. Met dank aan Lei Seuren/LVAK.

Bekijk alle tips
27-03-2020

COVID-19 Posters voor de aandachtsfunctionaris

Cynthia, van Noord-West Ziekenhuisgroep, heeft een aantal posters gemaakt die ze op de SEH heeft opgehangen. Ze zijn ook op andere plaatsen goed toepasbaar.

Download de PDF met de posters
20-03-2020

Wat kan ik doen om bereikbaar te blijven als aandachtsfunctionaris?

Als aandachtsfunctionaris kun je een vast telefonisch spreekuur afspreken voor medewerkers.
Vraag bij de medewerker gericht door op hoe het gaat met de veiligheid in het gezin/betrokkenen en bekijk of jij hierin de medewerker extra kunt ondersteunen.

20-03-2020

Wat kan ik als aandachtsfunctionaris de medewerkers adviseren?

Zorg dat de medewerkers aan kinderen, ouders, gezinsleden en partners bekend maken dat ze bereikbaar zijn en hoe ze bereikbaar zijn.
Videobellen of chatten kan een goed alternatief zijn voor face to face contact.

Laat de medewerker eens per week contact leggen met de zorg gezinnen (ook de andere gezinnen) om te vragen hoe het gaat en wat ze kunnen doen om mogelijke spanning te verminderen. Maak een vaste vragenlijst voor de medewerkers waarmee ze de ouders gaan bevragen. Bij grote zorgen Veilig Thuis inzetten.

Geef aan dat ze gericht door vragen op hoe het gaat met de veiligheid in het gezin en bekijk als aandachtsfunctionaris samen met de medewerker extra ondersteuning nodig is.

20-03-2020

School en opvang ook open voor kinderen zonder veilig thuis.

Als aandachtsfunctionaris kun je misschien regelen dat kinderen van jouw school, kinderopvang of BSO, waarvan de gezinssituatie een reden kan zijn om opvang te bieden, ook terecht kunnen voor opvang. Net zoals de kinderen van ouders met vitale beroepen.

Laat de medewerker eens per week contact leggen met de zorg gezinnen (ook de andere gezinnen) om te vragen hoe het gaat en wat ze kunnen doen om mogelijke spanning te verminderen. Maak een vaste vragenlijst voor de medewerkers waarmee ze de ouders gaan bevragen. Bij grote zorgen Veilig Thuis inzetten.

20-03-2020

Help ouders met kinderen met een beperking of moeilijk gedrag.

Ouders met kinderen met een beperking en/of moeilijk gedrag, kunnen het nu extra moeilijk hebben. Ook hier kun je, al is het maar voor een paar uur per dag, een opvang bieden op school, kinderopvang of BSO.

20-03-2020

Hulplijn voor professionals

Beeldbellen.
Omdat het belangrijk is dat iedereen de hulp krijgt die hij / zij nodig heeft, heeft Therapieland besloten om met spoed een nieuwe functionaliteit beschikbaar te stellen op het platform: beeldbellen. Hierdoor kunnen de gesprekken tussen behandelaren en cliënten op afstand via ons beveiligd platform. Door gebruik te maken van beeldbellen behoud je het persoonlijke aspect van de behandeling, waardoor het de mogelijkheid biedt om non-verbale signalen op te vangen.

Beeldbellen via Therapieland
20-03-2020

Praten met erg jonge, angstige kinderen of kinderen met autisme over het coronavirus

Hoe leg je kinderen uit wat er aan de hand is? Hoe praat je met hen over de impact van het virus, bijvoorbeeld als zij angstig zijn of autisme hebben? En waar vinden professionals betrouwbare informatie en hulpmiddelen? Hieronder staan adviezen en informatie van verschillende experts en organisaties op een rij.

Meer op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
20-03-2020

Hoe kunnen kinderen zelf hulp vragen?

Thuis is de plek waar je woont. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij je ouders, familie, pleegouders of sommige kinderen wonen op een leefgroep. Meestal is jouw ‘thuis’ een fijne plek, maar soms kunnen er problemen zijn. Thuis is dan niet meer zo leuk.
Als je vragen of zorgen hebt, kun je bellen met de kindertelefoon.
De kindertelefoon is er voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar.

De kindertelefoon
20-03-2020

Hoe kunnen jongeren hulp vragen?

Jongeren kunnen terecht bij de GGD, met vragen voor hulp als het thuis niet meer gaat.
Ook kunnen er vragen worden gesteld over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel en alcohol & drugs.

Jouw GGD
20-03-2020

Hoe kan ik omgaan met de 'nieuwe' thuissituatie?

De huidige thuisblijfsituatie zorgt voor vragen bij veel ouders. Hoe ga je hier als ouder mee om? Met deze tien tips hopen we een eerste richting te geven. De komende periode worden de tips aangevuld met concrete voorbeelden om ouders en professionals verder te helpen.

Tien tips in het omgaan met de 'nieuwe' thuissituatie.
20-03-2020

Wat als spanningen thuis oplopen door coronavirus?

Het zijn onzekere tijden. Niemand weet welke gevolgen het coronavirus precies gaat hebben en hoe lang het gaat duren. Kinderen, jongeren en ouders zijn veel meer thuis dan gewoonlijk. Dat kan voor spanningen zorgen, wat weer van invloed is op je draagkracht. Zeker als er geen afleiding is door bijvoorbeeld sport en sociale activiteiten.

Hierdoor kun je als ouder dingen zeggen of doen waar je later spijt van krijgt. Om dat te voorkomen, is het belangrijk hier tijdig aandacht aan te besteden. Want: hoe veerkrachtiger je met de huidige situatie kunt omgaan, des te waarschijnlijker is het dat jullie er samen sterker uitkomen. En weet dat die veerkracht groter is als je steun zoekt bij andere opvoeders.

Wat als spanningen thuis oplopen door coronavirus?
20-03-2020

Steun in coronatijd aan mensen die te maken hebben met psychische problemen.

MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen.
Hoe blijf je ook mentaal overeind in deze stressvolle periode? Wij verzamelden tips, adviezen, organisaties waar je terechtkunt, mogelijkheden voor contact, afleiding, etc. etc. om deze periode samen door te komen.

Steun in coronatijd: tips, advies en contact
20-03-2020

Wat kunnen we doen voor ouderen?

Ouderen lopen meer risico om geraakt te worden door het nieuwe coronavirus. Dat leidt tot minder sociaal contact en soms ook dat ze praktische hulp missen. Als een persoonlijk bezoekje er niet in zit, laat toch van je horen. Of misschien juist wat vaker.

Een tegen eenzaamheid
20-03-2020

Hulp voor elkaar

In deze coronacrisis hebben oudere en kwetsbare mensen het zwaar. Maar ook mensen die werken in de zorg, bij de politie en in supermarkten kunnen mogelijk extra hulp gebruiken zodat hun belangrijke werk door kan gaan. Wij verzamelen alle vraag en aanbod op één plek: hulp vragen en aanbieden is gratis voor maatschappelijke organisaties en particulieren. Zo maken we de kans het grootst dat hulp gevonden wordt. Want dat is nodig! Jij doet toch ook mee?

Coronahulp: kom in actie
20-03-2020

Hoe kunnen we mantelzorgers ondersteunen?

Ook voor de mantelzorger kan het een zware tijd zijn. Dagopvang valt weg. Thuiszorg wordt minder aangeboden.
Wat als de mantelzorger de zorg voor zijn naaste niet goed meer aan Kan.
Wat kan ik doen?

Mantelzorglijn, voor al je vragen
20-03-2020

Hulp voor kwetsbaren

Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit?
Dan kun je contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn: 070-4455 888.
Dit nummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9:00 – 21:00 uur en op zaterdag tussen 10:00-16:00 uur.

Rode Kruishulplijn bij Coronavirus
20-03-2020

Hoe kan ik digitaal ondersteunen bij Coronavirus?

Welke mogelijkheden zijn beschikbaar voor digitale zorg en ondersteuning op afstand? Er zijn veel slimme zorgoplossingen die in deze tijd extra handig zijn. En er staan op dit moment organisaties en leveranciers klaar om extra hulp te bieden in de Corona virus crisis, om deze zorg op afstand te vergemakkelijken.

Digitale ondersteuning bij Coronavirus
18-03-2020

NJi informeert over gevolgen coronacrisis

Ouders, kinderen en professionals hebben veel vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor hun dagelijks leven en hun werk. Het ministerie van VWS heeft het Nederlands Jeugdinstituut gevraagd deze drie doelgroepen te voorzien van betrouwbare antwoorden op hun vragen. Daarbij werkt het Nederlands Jeugdinstituut samen met andere organisaties in het jeugdveld.

Lees meer op de website van het NJi
© Copyright 2020, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.