Nieuws : archief : 2018

Afdeling Trainingen

24 mei 2018

In het kader van de professionalisering van de LVAK is de afdeling Trainingen opgericht. Er is een coördinator aangesteld die zorg draagt voor zowel trainingen die op open inschrijving als in-company gegeven worden. De Training Aandachtsfunctionaris wordt deze zomer aangepast op de aanscherping van de meldcode.

 De LVAK Training Aandachtsfunctionaris onderscheidt zich van andere trainingen op:

  • De trainers: deze krijgen als basis een tweedaagse opleiding om de Training Aandachtsfunctionaris goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast moeten de trainers verplicht tweemaal per jaar een bijscholingsdag voor trainers volgen. In juli worden deze trainers bijgeschoold in het afwegingskader en de werkwijze van Veilig Thuis
  • De onderdelen: juridisch kader, privacy, documenteren en risicotaxatie.
  • Communicatie: dit onderdeel van drie uur is specifiek gericht op de aandachtsfunctionaris, het profileren, motiveren en begeleiden van de collega’s. De LVAK werkt met een vaste groep trainingsacteurs. Deze trainingsacteurs zijn gespecialiseerd in de Training Aandachtsfunctionaris van de LVAK.
  • Het plan van aanpak: voor de implementatie, hanteren en borging van de meldcode.
  • Specialisatie voor beroepsgroepen: zoals GGZ, acute contacten, speciaal onderwijs en wijkteams.
  • Accreditatie: voor bijna alle beroepsgroepen.
  • Certificering: met toetsing.
  • Keuze uit locatie: de training op open inschrijving wordt uitgezet in verschillende delen van Nederland.

Ook zijn er al meerdere trainingen op open inschrijving voor het werken met de aanscherping van de meldcode en het afwegingskader gepland (Training aanscherping meldcode en het afwegingskader). Deze training bestaat uit één dagdeel (drie uur). De training is alleen geschikt voor aandachtsfunctionarissen die de Training Aandachtsfunctionaris van de LVAK hebben gevolgd. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om in de Week Tegen Kindermishandeling de gratis bijeenkomsten bij te wonen, dan is dit een mogelijkheid om alsnog deze bijscholing te volgen.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.