Nieuws : archief : 2018

LVAK #maakthetverschil door lancering 8 nieuwe voorbeeldprotocollen

21 november 2018

De invoering van de verbeterde Meldcode met afwegingskader leidt ertoe dat alle organisaties in Nederland die met de Meldcode moeten werken hun protocol moeten gaan actualiseren. Dat gaat om alle organisaties binnen diverse sectoren, zoals gezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg etc.

Jan-Dirk Sprokkereef neemt LVAK voorbeeldprotocollen in ontvangst

Foto: 21 november: op één van de speciale LVAK-bijscholingsdagen waarin de verbeterde Meldcode centraal staat, overhandigt Tea Hol (directeur LVAK) Jan-Dirk Sprokkereef (directeur nationaal programma huiselijk geweld en kindermishandeling) symbolisch de 8 nieuwe voorbeeldprotocollen.

De beroepsverenigingen van professionals die met de Meldcode moeten werken hebben in 2018 nieuwe afwegingskaders voor hun achterban ontwikkeld. Een afwegingskader ondersteunt een professional met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in stap 4 en 5 van een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld bij:

- het beslissen of een melding noodzakelijk is en:
- het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp (óók) mogelijk is

Organisaties die met de meldcode moeten werken zijn vanaf 1 januari 2019 verplicht om de verbeterde meldcode met afwegingkader te hebben geïmplementeerd.
Dat betekent onder andere ook een aangepast protocol meldcode.

Nieuwe voorbeeldprotocollen

LVAK heeft voor de ondersteuning van organisaties voorbeeldprotocollen voor diverse sectoren ontwikkeld om de verbeterde meldcode te implementeren. In deze protocollen zijn de stappen uit de meldcode, het afwegingskader, de wettelijke verplichtingen en participatie van het kind verwerkt. Deze protocollen zijn digitaal in te vullen en zodanig opgesteld dat er een minimale tijdsinvestering voor nodig is. Deze voorbeeldprotocollen kunnen gebruikt worden om een protocol op te stellen dat aan alle wettelijke eisen voldoet, of als voorbeeld dienen voor het actualiseren van een eigen protocol van de organisatie.

Vanaf 21 november zijn deze voorbeeldprotocollen voor alle organisaties te downloaden via lvak.nl/protocollen.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.