Organisatie

Naast het verenigingsbestuur en de leden (ALV), beschikt de LVAK over een Commissie van Advies en het bureau dat zorgdraagt voor de uitvoering van alledaagse taken. De taken van het bureau worden door een klein, maar enthousiast team uitgevoerd onder leiding van directeur Tea Hol.

Bestuur

Het officiële verenigingsbestuur van de LVAK bestaat uit:

Mascha Kamphuis

voorzitter

Janet van Bavel

voorzitter

Ingmar Dekker

penningmeester

Jola Schenk

algemeen bestuurslid

Maaike Brunekreef

algemeen bestuurslid

Commissie voor Advies

Het doel van de commissie is: inhoudelijke ondersteuning bieden bij de ontwikkelingen die bij de LVAK aan de orde zijn.
Voorbeelden van onderwerpen waarin de commisie adviseert zijn:

  • het promoten van de LVAK, hoe bereiken we de Aandachtsfunctionarissen in Nederland?
  • samenwerking met VWS en de inspecties
  • het uitgeven van het Keurmerk Meldcode
  • scholing en bijscholing
  • de hoogte van de contributie
  • fondsenwerving
  • accreditatie

De commissie voor advies bestaat momenteel uit de volgende personen:

Lydia Janssen

Juridisch adviseur, o.a. auteur van het Basismodel Meldcode.

Astrid Kruyt, GGDrU

Jeugdarts, aandachtsfunctionaris kindermishandeling

Ella Verdoold, Groene Hart Ziekenhuis

Kinderverpleegkundige, aandachtsfunctionaris kindermishandeling.

Ina van Beek, Movisie

Senior adviseur Huiselijk en seksueel geweld, o.a. ontwikkeling VWS trainingsmodule Werken met een Meldcode en projectleider Leren signaleren in initiële opleidingen.

Stan van Haaren

Projectleider Inhoudelijke Innovatie, Intervence

Hester Diderich, MCH

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld Medisch Centrum Haaglanden, afd. SEH. Promovenda onderzoek effectviteit oudermeldingen. Grondlegger NVAK, de voorloper van de LVAK (alleen voor Aandachtsfunctionarissen van ziekenhuizen).

Henrique Sachse, Veilig Thuis

Vertrouwensarts.

Huup Reuver

Aandachtsfunctionaris GGD Groningen en Gemeente Groningen.

Tea Hol, LVAK

Directeur/oprichter LVAK, trainer/ontwikkelaar van de trainingen Aandachtsfunctionaris (Kindermishandeling/Huiselijk Geweld, Ouderenmishandeling).

© Copyright 2020, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.